Om oss

Viken Bo og Omsorg er en samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Viken Bo og Omsorg gir hovedsakelig tjenester til brukere med store utfordringer i sine liv, og som faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud.

Om oss

Viken Bo og Omsorg er en samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenestene i kommunene. Viken Bo og Omsorg gir hovedsakelig tjenester til brukere med store utfordringer i sine liv, og som faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud.

Viken Bo og Omsorg (VBOO) ønsker å legge til rette for at beboerne skal oppleve å ha et verdig liv med så høy livskvalitet som mulig.

Viken Bo og Omsorg (VBOO) ønsker å legge til rette for at beboerne skal oppleve å ha et verdig liv med så høy livskvalitet som mulig.

Verdier og formål

Fleksibilitet

Vi er opptatt av å kunne gi oppdragsgivere den tjenesten oppdragsgiver etterspør, og vil kunne tilpasse den enkelte tjenesteleveranse i tråd med oppdragsgivers behov. Dette innebærer blant annet at våre avdelinger er åpne for kortere tjenestetilbud i påvente av konkurranseutsetting, rammeavtale eller annet.

Redelighet

I VBOO skal alt av tjenestetilbud dokumenteres. Oppdragsgivere og spesialisthelsetjeneste skal orienteres, og det faktiske tjenestetilbudets innhold ved avtale intervaller. Våre avdelinger er tilgjengelige for besøk av oppdragsgivere og spesialisthelsetjeneste når disse måtte ønske dette. All dokumentasjon gjøres tilgjengelig for oppdragsgivere ved behov.

Kvalitet i tjenestene

VBOO har utviklet et kvalitetssystem som skal ivareta alle forhold beskrevet i forskrift om Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten FOR-2003-06-27-792, Ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Internkontrollforskriften og HMS-Forskriften. Ivaretakelsen av kvalitetssystemet måles på den enkelte avdeling fire ganger hvert år, gjennom internkontroller og kvalitetskontroller. Kopi av svar fra gjennomførte internkontroller og kvalitets-kontroller sendes fortløpende respektive oppdragsgivere. I våre boliger har vi satt som mål at 66 % av vårt personell skal ha relevant høyskoleutdanning innen helse- og sosialfaglig.

Felles målsetning

Det er et fastsatt mål for VBOO at tjenestene som gis til den enkelte bruker, skal gjennomføres på en slik måte at brukerne i størst mulig grad skal settes i stand til å leve et verdig liv med et minimum av tjenesteyting. Dette innebærer trening til å bli mindre hjelpavhengig.

Wiggo Anker-Hansen

wah@vboo.no

Tlf: 976 88 933

Wiggo har mer en 20 års erfaring fra å planlegge, organisere og kvalitetssikre omsorgstjenester til mennesker som har behov for dette. Wiggo har jobbet som kvalitetsleder og regionsleder for en av de største private aktørene i en 10-års periode. Wiggo er utdannet vernepleier fra Hiof.

Lars Christian Torp

lct@vboo.no

Tlf: 918 42 759

Lars Christian har forretningsutvikling og drift som hovedoppgave. Han har bakgrunn som regionleder fra privat helse og omsorg og har vært med på å bygge opp og drifte flere regioner i et av Norges største omsorgsselskap. Han har lang erfaring innenfor psykiske lidelser, utviklingshemming og offentlige anbud, forretningsutvikling innen privat helse og omsorg m.m. Lars Christian er vernepleier fra Hiof.

Jens Christian Petersen

Jens.Christian.Petersen@vboo.no

Tlf: 904 01 050

Jens Christian har bakgrunn som leder og direktør fra offentlig og privat sektor. Han har lang erfaring med rus og behandlingstjenester, bosetting, offentlige anbud, forretningsutvikling innen privat helse og omsorg m.m. Jens Christian er Cand Mag fra UiO og sosionom fra OsloMet.

Wiggo Anker-Hansen

wah@vboo.no

Tlf: 976 88 933

Wiggo har mer en 20 års erfaring fra å planlegge, organisere og kvalitetssikre omsorgstjenester til mennesker som har behov for dette. Wiggo har jobbet som kvalitetsleder og regionsleder for en av de største private aktørene i en 10-års periode. Wiggo er utdannet vernepleier fra Hiof.

Lars Christian Torp

lct@vboo.no

Tlf: 918 42 759

Lars Christian har forretningsutvikling og drift som hovedoppgave. Han har bakgrunn som regionleder fra privat helse og omsorg og har vært med på å bygge opp og drifte flere regioner i et av Norges største omsorgsselskap. Han har lang erfaring innenfor psykiske lidelser, utviklingshemming og offentlige anbud, forretningsutvikling innen privat helse og omsorg m.m. Lars Christian er vernepleier fra Hiof.

Jens Christian Petersen

Jens.Christian.Petersen@vboo.no

Tlf: 904 01 050

Jens Christian har bakgrunn som leder og direktør fra offentlig og privat sektor. Han har lang erfaring med rus og behandlingstjenester, bosetting, offentlige anbud, forretningsutvikling innen privat helse og omsorg m.m. Jens Christian er Cand Mag fra UiO og sosionom fra OsloMet.