Tjenester

Våre tjenester er fleksible og gis på kort varsel dersom oppdragsgiverne har behov for bistand. Tjenestene gis gjennom bo- og omsorgstilbud på de avdelinger som VBOO disponerer, i allerede eksisterende kommunale boliger eller i brukernes egne hjem.

Tjenestene gis hovedsakelig etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre gis tjenestene til mennesker med forskjellige funksjonshemninger som for eksempel ADHD, autisme, fysisk utviklingshemning, Prader Willis Syndrom eller mer sjeldne diagnoser. Tjenestene kan gis i VBOOs boliger eller i kommunens boliger.

Tjenester

Våre tjenester er fleksible og gis på kort varsel dersom oppdragsgiverne har behov for bistand. Tjenestene gis gjennom bo- og omsorgstilbud på de avdelinger som VBOO disponerer, i allerede eksisterende kommunale boliger eller i brukernes egne hjem.

Alle tjenester har fokus på å øke beboers grad av selvstendighet, med mål om å redusere omsorgsbehovet på sikt.

Tjenestene gis hovedsakelig etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Videre gis tjenestene til mennesker med forskjellige funksjonshemninger som for eksempel ADHD, autisme, fysisk utviklingshemning, Prader Willis Syndrom eller mer sjeldne diagnoser. Tjenestene kan gis i VBOOs boliger eller i kommunens boliger.

Alle tjenester har fokus på å øke beboers grad av selvstendighet, med mål om å redusere omsorgsbehovet på sikt.

Mennesker med psykisk utviklingshemming ​

Viken Bo og Omsorg gir tjenester til mennesker med alvorlig, moderat og lett psykisk utviklingshemming, med eller uten tilleggsutfordringer.

Kontakt oss

Mennesker med psykisk utviklingshemming ​

Viken Bo og Omsorg gir tjenester til mennesker med alvorlig, moderat og lett psykisk utviklingshemming, med eller uten tilleggsutfordringer.

Kontakt oss

Psykiske lidelser

Viken Bo og Omsorg gir tjenester til mennesker som har ulike psykiske lidelser. Dobbeltdiagnoser utgjør den største andelen av målguppen.

Kontakt oss

Psykiske lidelser

Viken Bo og Omsorg gir tjenester til mennesker som har ulike psykiske lidelser. Dobbeltdiagnoser utgjør den største andelen av målguppen.

Kontakt oss

Avlastning

Vi kan gi avlastningstilbud i noen timer pr dag, eller også døgnavlasting. I enkelte tilfeller kan det være behov for avlastning i skolesituasjon, andre ganger noen kvelder i uka, annenhver helg, mens i andre tilfeller kan avlastningen bli så omfattende at de bor mesteparten av sin tid i et tiltak hos oss. Tjenesten kan gis i VBOOs boliger, kommunale boliger eller i hjemmet.

Kontakt oss

Tiltak i skole

Bistand og samarbeid rundt elever i skolesituasjon. Dette kan være elever som allerede har et tilbud fra oss (avlastning, botilbud, o.l.), men vi kan også på individuelt grunnlag gi et tilbud inn i skolen for elever med behov for tilrettelegging og bistand. Tjenesten kan gis i skolens lokaler eller tilpassende lokaler som VBOO disponerer.

Kontakt oss

Eldreomsorg

Viken Bo og Omsorg har tilpassende boliger og kvalifisert personale til å tilrettelegge et bo- og omsorgstilbud for eldre med demens.

Kontakt oss