Heldøgns bo- og omsorgstjenester

Viken Bo og Omsorg gir hovedsakelig tjenester til brukere med store utfordringer i sine liv, og som faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud.

Viken Bo og Omsorg er en samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Kontakt oss

Heldøgns bo- og omsorgstjenester

Viken Bo og Omsorg gir hovedsakelig tjenester til brukere med store utfordringer i sine liv, og som faller utenom kommunens tradisjonelle tjenestetilbud.

Viken Bo og Omsorg er en samarbeidspartner for helse- og omsorgstjenestene i kommunene.

Kontakt oss

Tjenester

Viken Bo og Omsorg tilbyr individuelt tilpasset omsorg til enkeltindivider i alle aldre.

Les mer

Våre avdelinger

Viken Bo og Omsorgs avdelinger er organisert som samlokaliserte boliger, bofelleskap eller enetiltak.

Våre avdelinger